Wypłata dofinansowań i refundacji

Dofinansowania do wynagrodzeń

Po przesłaniu KOMPLETNEGO i PRAWIDŁOWO !!! wypełnionego wniosku, terminie 25 dni od dnia otrzymania tego wniosku o dofinansowanie PFRON przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy, który podaliśmy w dokumencie Wn-D, miesięczne dofinansowanie. (art. 26c ust.3)

Refundacja składek

W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o refundację składek na ubezpieczenia społeczne PFRON przekazuje na wskazany we wniosku Wn-U-G rachunek bankowy kwotę refundacji.
(art. 25c ust. 5)

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana na zasadach pomocy DE MINIMIS, określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.
(art. 25c ust. 11)