Zakładanie działalności gospodarczej – ZUS i portal pue.zus.pl – krok 4

W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności przedsiębiorca musi zgłosić się do ubezpieczeń jako ubezpieczony. Wcześniejsze złożenie wniosku CEIDG-1 jest zgłoszeniem do ubezpieczeń płatnika. Od 20.05.2017 istnieje możliwość wysłania dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA za pośrednictwem CEIDG. Można również zgłosić członków rodziny na ZUS ZCNA.

Na początku prowadzenia działalności możemy skorzystać z „ulgi na start”. Jest to forma pomocy dla osób rozpoczynających lub wznawiających działalność gospodarczą.

Kogo i czego dotyczy ulga?

Ulga na start dotyczy osób fizycznych, które podejmują działalność po raz pierwszy lub mieli przerwę w prowadzeniu działalności przynajmniej przez 60 miesięcy (5 lat). Nie można również wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku było się zatrudnionym  i wykonywało takie same czynności, które wykonuje się na działalności.

Ulga dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Przy czym do okresu 6 miesięcy nie bierzemy niepełnego miesiąca. Czyli jeśli ktoś rozpoczął działalność 2 kwietnia to kwietnia już nie ujmujemy do tych 6 miesięcy, tylko liczymy od maja do października. Zgłoszenie do ZUS z kodem 0540 X Y n formularzu ZUS ZZA, gdzie X i Y oznaczają to samo o czym piszemy poniżej.

Po tym okresie można przez 30 miesięcy opłacać tzw. „mały ZUS” –  od 30% podstawy wymiaru. W 2020 roku 30% podstawy wymiaru to 780,00 zł (30% x  3136,20 zł = 780,00 zł). I od tej podstawy obliczamy zobowiązanie do ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Składka zdrowotna przez cały rok pozostaje niezmienna, czyli w 2020 r. jest to 362,34 zł. Zgłoszenie do ZUS z kodem 0570 X Y na formularzu ZUS ZZA lub ZUS ZUA, gdzie X i Y oznaczają to samo o czym piszemy poniżej. (osoba mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy zgłoszona powinna być tutaj z kodem 0572 X Y).

Po okresie zwolnienia z ZUS i opłacania „małego ZUS” zaczynamy opłacać składki na zasadach ogólnych.

Jeśli wykonywana działalność jest jedynym źródłem dochodów, trzeba wypełnić druk ZUS ZUA. Natomiast, gdy osoba prowadząca działalność np. ma również podpisaną umowę o pracę z jakimś pracodawcą i osiąga wynagrodzenie przynajmniej w wysokości minimalnej płacy krajowej, wypełnia ZUS ZZA (dla potrzeb ubezpieczenia zdrowotnego).

Osoba, która chce prowadzić działalność gospodarczą zgłasza deklarację z kodem 0510 X Y;

W kodzie tytułu ubezpieczenia znak X oznacza ustalone lub nie prawo do emerytury lub renty:
0 – osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,
1 – osoba, która ma ustalone prawo do emerytury,
2 – osoba, która ma ustalone prawo do renty.

Znak Y w kodzie tytułu ubezpieczenia oznacza stopień niepełnosprawności:
0 – osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności lub osoba, która posiada orzeczenie i nie przedłożyła go płatnikowi składek,
1 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności,
2 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
4 – osoba, która przedłożyła płatnikowi orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku życia.

Przykład:

Osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności, nie mająca ustalonego prawa do emerytury lub renty będzie miała kod tytułu ubezpieczenia 0510 0 3.

UWAGA!!!

Jednak osoba, która ma USTALONE PRAWO DO RENTY,  a chce prowadzić działalność gospodarczą zgłasza deklarację z kodem 0512 X Y, gdzie X i Y oznaczają to samo o czym piszemy powyżej.

Przykład:

Osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mająca ustalone prawo do renty będzie miała kod tytułu ubezpieczenia 0512 2 2.

Można to zrobić także wysyłając list polecony z podpisanymi dokumentami ZUS ZUA lub ZUS ZZA na adres odpowiedniej jednostki ZUS.
To będzie wszystko co należy złożyć do ZUS w celu założenia działalności.

Jednak dla ułatwienia dalszych kontaktów z ZUS dobrze jest zarejestrować konto na www.pue.zus.pl.
Jest to forma kontaktu z ZUS za pośrednictwem Internetu, dzięki której możemy np. uzyskać informacje o naszych ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach, zarówno prywatnych, jak i firmowych. Można także złożyć lub odebrać niezbędne dokumenty oraz składać deklarację DRA i inne za pomocą ePłatnika.

ZUS.PUE krok po kroku:

  1. Rejestrujemy się na portalu pue.zus.pl. (np. przy pomocy ePuap)
  2. Podczas rejestracji otrzymujemy login i podajemy własne hasło.
  3. Potwierdzamy tożsamość profilem zaufanym ePUAP.
  4. Z aplikacji ePłatnik można już wysyłać dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe.