​Zakładanie działalności gospodarczej – VAT-R – krok 3

Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT powinien złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R.

Od 01.01.2015 od czynności urzędowej polegającej na potwierdzeniu zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego nie jest pobierana opłata skarbowa.

Zgłoszenia można dokonać rejestrując działalność w CEIDG.

W formularzu VAT-R wskazuje się naczelnika, do którego kierowane jest zgłoszenie.
Jest to naczelnik właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.