Wysokość dofinansowań (zmiana od 1 kwietnia 2020r.)

Nowe stawki dofinansowań o wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Wysokość dofinansowań od wniosków za kwiecień 2020r. to mniejsza kwota z 75% kosztów płacy oraz dla:

  1. znacznego stopnia niepełnosprawności – 1950,00 zł
  2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 1200,00 zł
  3. lekkiego stopnia niepełnosprawności – 450,00 zł

W przypadku pracowników niepełnosprawnych ze schorzeniami specjalnymi wysokości te zwiększą się o:

  1. 600 zł w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do lekkiego stopnia niepełnosprawności
  2. 900 zł w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
  3. 1200 zł w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności

A więc dofinansowanie to mniejsza kwota z 75% kosztów płacy oraz dla:

  1. znacznego stopnia niepełnosprawności – 3150 zł
  2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 2100 zł
  3. lekkiego stopnia niepełnosprawności – 1050 zł

Przykład 1:

Osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności, bez schorzeń specjalnych, której zarobki brutto to 3000,00 PLN. Koszt płacy zależy od wysokości składki wypadkowej oraz wieku pracownika (czy pracodawca płaci FP i FGŚP). W naszym przykładzie jest to: 3614,40 PLN, a więc 75% kosztu płacy to: 2710,80 PLN. Pracodawca otrzyma dofinansowanie w wysokości 1950,00 PLN. Jest to bowiem mniejsza z kwot 2710,80  PLN oraz 1950,00 PLN.

Przykład 2:

Osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności, która na orzeczeniu ma jedno ze schorzeń specjalnych, której wynagrodzenie brutto 3000,00 PLN. Koszt płacy zależy od wysokości składki wypadkowej oraz wieku pracownika (czy pracodawca płaci FP i FGŚP). W naszym przykładzie jest to: 3614,40 PLN, a więc 75% kosztu płacy to: 2710,80  PLN. Pracodawca otrzyma dofinansowanie w wysokości 2710,80 PLN. Jest to bowiem mniejsza z kwot 2710,80 PLN oraz 3150,00 PLN.

UWAGA!!! Podmioty nie prowadząca działalności gospodarczej (np. te Fundacje które nie prowadzą działalności gospodarczej) mogą otrzymać nie 75% kosztów płacy tylko 90%.